Menu
Your Cart

Claims

Reklamačné podmienky a postup pri reklamácií:


  1. Pred samotnou reklamáciou doporučujeme, aby ste nás vopred kontaktovali telefonicky alebo emailom.
  2. Spolu s tovarom je potrebné predložiť kópiu dokladu o zakúpení (faktúry), originálny záručný list (ak bol vystavený) a vyplnený reklamačný list (môžete si ho stiahnuť tu) s presným popisom chýb, nedostatkov a podmienok kedy a ako sa chyba prejavuje (uviesť "nefunguje" nestačí!). Bez týchto náležitosti sa reklamačné oddelenie nebude reklamáciou zaoberať , záruka bude zamietnutá a výrobok bude zaslaný späť na náklady zákazníka.
  3. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný čistý a mechanicky nepoškodený.
  4. Tovar musí byť vhodne zabalený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, bude tento vrátený späť neopravený.
  5. Reklamáciu zašlite na adresu našej prevádzky Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou - nie na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Treba využiť najdostupnejší a najlacnejší spôsob zaslania tovaru na reklamáciu.
  6. Pri oprávnenej reklamácií si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar.
  7. Ak nebudú dodržané reklamačné podmienky, nebude sa považovať reklamácia za uznanú a bude poslaná späť odosielateľovi na jeho náklady.
  8. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

Adresa pre príjem reklamácií a servisné stredisko:


Adresa: DUBLEZ, Niklová 2190, 926 01, Sereď
  • Mobil: +421 910 548 935 (pon - piatok 10:00 - 17:00 v pracovné dni)
  • e-mail : reklamacie@dublez.com